ముగించు

శ్రీ. ఎన్. రంగసామి

Shri. N. Rangasamy, Hon'ble Chief Minister

నెం: 9, వినాయగర్ కోయిల్ స్ట్రీట్, తిలాస్పేట పుదుచ్చేరి-605 009

ఇమెయిల్ : cm[dot]pon[at]nic[dot]in
హోదా : గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు
ప్రొఫైల్ యుఆర్ఎల్ : https://yanam.gov.in/te/%E0%B0%9C%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BE-%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%BF/%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%96%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF-%E0%B0%97%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BF-%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%8A%E0%B0%AB%E0%B1%88%E0%B0%B2/
ఫోన్ : +91-9600999999