ముగించు

శ్రీ కస్తూరి శ్యామల రావు

శ్యామల రావు డి ఐ ఓ

N.I.C., RA office, Yanam

ఇమెయిల్ : dio-yan[at]nic[dot]in
హోదా : జిల్లా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి, ఎన్.ఐ.సీ
ఫోన్ : +918842321694