ముగించు

శ్రీమతి జి. గౌరీ సరోజ

పురపాలక కమిషనర్

O/o The Municipal Commissioner, Tyagaraja Street, Yanam - 533 464 Mobile : +91-944-0610358

ఇమెయిల్ : munci[dot]yanam[at]nic[dot]in
హోదా : కమిషనర్, యానం మునిసిపాలిటీ
ఫోన్ : +91-884-2321268