ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి వారి ప్రొఫైల్

Regional Administrator Yanam శ్రీ. శివరాజ్ మీనా పుదుచ్చేరి సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్.

సంప్రదింపు వివరాలు
ఫోను: +91-884-2325101(ఆఫీస్)
నివాసం: +91-884-2325103(నివాసం)
ఈ మైల్: ra[dot]yanam[at]nic[dot]in