ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టెండర్ నోటీసు- ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం

సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ వ్యవస్థ సరఫరా కోసం కొటేషన్

15/09/2020 31/10/2020 చూడు (542 KB)
టెండర్ నోటీసు- ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం

ఔషధాలు / శస్త్రచికిత్స / రేడియాలజీ వస్తువులు / ప్రయోగశాల కారకాల సరఫరా కోసం కొటేషన్

15/09/2020 31/10/2020 చూడు (306 KB)
ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు

సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ వ్యవస్థ సరఫరా కోసం కొటేషన్

24/08/2020 30/09/2020 చూడు (283 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు