ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడి కార్యాలయం, యానాం-కొటేషన్ నోటీసు-వివిధ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల వేడుకల సందర్భంగా వస్తువుల సరఫరా కోసం 23/03/2023 31/03/2023 చూడు (544 KB)
ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడి కార్యాలయం, యానాం-కొటేషన్ నోటీసు-వివిధ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల వేడుకల సందర్భంగా వస్తువుల సరఫరా కోసం 23/03/2023 31/03/2023 చూడు (366 KB)
ప్రత్యేక సబ్ జైలు, యానాం-టెండర్ ఆహ్వానం-వండిన ఆహార సరఫరా కోసం 23/03/2023 31/03/2023 చూడు (210 KB)
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు-కె. ఐ. ఓ.యస్. ని సెటప్ చేయడానికి (డిజైన్ మరియు మెటీరియల్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం హెల్ప్ డెస్క్ లాగా) 21/03/2023 31/03/2023 చూడు (1 MB)
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- టెండర్ నోటీసు-జె.ఎస్.ఎస్.కె. ప్రోగ్రామ్ కింద డైట్ సరఫరా కోసం 20/03/2023 31/03/2023 చూడు (608 KB)
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- టెండర్ నోటీసు-జె.ఎస్.ఎస్.కె. ప్రోగ్రామ్ కింద డ్రగ్స్, డయాగ్నోస్టిక్స్ మరియు వినియోగ వస్తువుల సరఫరా కోసం 20/03/2023 31/03/2023 చూడు (1 MB)
యానాం మున్సిపాలిటీ-మార్కెట్ ఆసీలు సేకరణకు టెండర్-నోటీస్ 17/03/2023 31/03/2023 చూడు (438 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు