టెండర్లు

హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టెండర్ నోటీసు

భవనం యొక్క నిర్వహణ కోసం టెండర్ (సాంకేతిక మరియు వాణిజ్య లక్షణాలు)

19/03/2019 28/03/2019 డౌన్లోడ్ చేయుట (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు