ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
పత్రికా ప్రకటన: సివిల్ డిఫెన్స్ ఫోర్ (స్వచ్ఛంద సేవలు) కు నమోదు

సివిల్ డిఫెన్స్ ఫోర్ (స్వచ్ఛంద సేవలు) కు నమోదు

14/06/2021 31/12/2021 చూడు (2 MB)
యానం మునిసిపాలిటీ, యానం: మార్కెట్టు ఆశీలు వేలం ప్రకటన

మార్కెట్టు ఆశీలు వేలం ప్రకటన

11/06/2021 31/08/2021 చూడు (132 KB)
రవాణా భత్యం యొక్క లబ్ధిదారుల జాబితా (ప్రాథమిక విద్య) సమగ్రా శిక్ష, యానాం 26/05/2021 15/06/2021 చూడు (32 KB)
వికాస్ నగర్ నియంత్రణ జోన్‌ గా ఆదేశం

వికాస్ నగర్ ను నియంత్రణ జోన్‌గా యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి ప్రకటించారు

07/05/2021 30/06/2021 చూడు (902 KB)
రాధా నగర్ (గోపాల్ నగర్) నియంత్రణ జోన్‌ గా ఆదేశం

రాధా నగర్ (గోపాల్ నగర్) ను నియంత్రణ జోన్‌గా యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి  ప్రకటించారు

05/05/2021 30/06/2021 చూడు (681 KB)
ఓల్డ్ రాజీవ్ నగర్ వద్ద కోవిడ్ -19 కంటెయిన్‌మెంట్ జోన్‌పై ఆర్డర్ 26/04/2021 31/08/2021 చూడు (717 KB)
నొటీసు: యానాం మునిసిపాలిటి- యస్.ఆర్.ఎన్. నంబర్లతో యానాం యొక్క వీధి విక్రేతలు

యస్.ఆర్.ఎన్. నంబర్లతో యానాం యొక్క వీధి విక్రేతలు

01/12/2020 31/12/2021 చూడు (47 KB)
నొటీసు: యానాం మునిసిపాలిటి, సి.ఒ.వి. మరియు ఐ.డి. కార్డుల డేటా కోసం తుది డేటా

సి.ఒ.వి. మరియు ఐ.డి. కార్డుల డేటా కోసం తుది డేటా

01/12/2020 31/12/2021 చూడు (62 KB)
భారత ఎన్నికల కమిషన్ – ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు

కోవిడ్ – 19 సమయంలో సాధారణ ఎన్నికలు / బై ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు

10/09/2020 31/07/2021 చూడు (481 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు