ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ పోటీల కొరకు యానాం ప్రజలకు ఆహ్వానం

ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ పోటీల కొరకు యానాం ప్రజలకు ఆహ్వానం

21/09/2019 30/09/2019 చూడు (421 KB)
2018 వరద వల్ల లబ్ధిదారుల జాబితా

2018 ఆగస్టులో యానం ప్రాంతంలోని వరద కారణంగా లబ్ధిదారుల వివరాల జాబితాకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

16/05/2019 15/05/2020
ప్రాచీన దస్తావేజులు