ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
2018 వరద వల్ల లబ్ధిదారుల జాబితా

2018 ఆగస్టులో యానం ప్రాంతంలోని వరద కారణంగా లబ్ధిదారుల వివరాల జాబితాకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

16/05/2019 15/05/2020
ప్రకటన- వేట నిషేదం కోసం

మరైన్ ఫిషింగ్ రెగులేషన్ ఆక్ట్ 2008 ప్రకారం 15-04-2019 నుండి 14-06-2019 వరకు(61 రోజులు) వేట నిషేదం

11/04/2019 31/07/2019 డౌన్లోడ్ చేయుట (1 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు