ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం:టెండర్ నోటీసు ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్స్‌టింగ్విషర్‌లను పూరించడానికి కొటేషన్ 03/05/2024 11/05/2024 చూడు (348 KB)
ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు:చట్టపరమైన వారసుడు సర్టిఫికేట్ విచారణ నివేదిక జారీ-అభ్యంతరాలుంటే 7 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు 03/05/2024 09/05/2024 చూడు (438 KB)
ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు: ఎల్‌జిఆర్ పట్టా బదిలీకి- అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు 03/04/2024 30/04/2024 చూడు (190 KB)
ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు: ఇ.డబ్యు.ఎస్. సర్టిఫికేట్ జారీ కోసం దరఖాస్తు-అభ్యంతరాలుంటే 10 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు 22/04/2024 30/04/2024 చూడు (176 KB)
ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు:చట్టపరమైన వారసుడు సర్టిఫికేట్ విచారణ నివేదిక జారీ-అభ్యంతరాలుంటే 7 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు 24/04/2024 30/04/2024 చూడు (219 KB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024-నివేదిథ్యా ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024-నివేదిథ్యా ద్వారా అఫిడవిట్

25/03/2024 19/04/2024 చూడు (7 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024-జి.తమిజ్ వేందన్ ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024-జి.తమిజ్ వేందన్ ద్వారా అఫిడవిట్

25/03/2024 19/04/2024 చూడు (7 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎస్.కల ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎస్.కల ద్వారా అఫిడవిట్

25/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎ. నమశ్శివాయం ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎ. నమశ్శివాయం ద్వారా అఫిడవిట్

25/03/2024 19/04/2024 చూడు (5 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎన్.వాసంతి ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎన్.వాసంతి ద్వారా అఫిడవిట్

25/03/2024 19/04/2024 చూడు (5 MB)