ముగించు

పాఠశాలలు

అయ్యన్న నగర్ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

అయ్యన్న నగర్, యానాం

ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వ బాలికా ప్రాధమిక పాఠశాల

యానాం

కమలా నెహ్రూ ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల

యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

కామిశెట్టి శ్రీ పరశురాం వరప్రసాదరావు నాయుడు ప్రభుత్వ బాలుర ప్రాధమిక పాఠశాల

యానాం

కృష్ణ దేవరాయర్ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

అగ్రహారం, యానాం

కోన వెంకట రాజు ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

కనకాల పేట, యానాం

జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ

మెట్టకూరు, యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

డా. కె. ఆర్. నారాయణన్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల

దరియాల తిప్ప, యానాం

డా. జాకీర్ హుస్సేన్ ప్రభుత్వ ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రాధమిక పాఠశాల

యానాం

డా. బీ. ఆర్. అంబేద్కర్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల

ఫరంపేట, యానాం